Participeren

Verloren verhalen is een project waarbij
cultureel erfgoed van uiteenlopende culturen
wordt vastgelegd en voor publiek ontsloten. Lees meer over Verloren verhalen.

framedevogels kan dit niet alleen en heeft u daar misschien wel bij nodig. Bent u enthousiast over dit project? Particulieren en vooral belangenorganisaties van verschillende culturele groeperingen in Nedreland worden van harte uitgenodigd bij te dragen aan dit project.

Op de website van framedevogels vindt u een contactformulier. U kunt ook een email sturen aan info@verlorenverhalen.nl.

.

naar framedevogels mediaproducties